LiteBit

Crypto broker app

LiteBit is (was) een van de grootste aanbieders van crypto munten in Nederland. Met een aanbod van zo'n 90 munten was LiteBit een van de voorlopers op het gebied van blockchain in Nederland.

Omzet vervijfvoudigd in 1,5 jaar

Disrupties fascineren mij. En zeker ook de onderliggende technieken. De keuze voor LiteBit om bij te dragen aan het ontwikkelen van een crypto platform was dan ook een makkelijke. De mogelijkheden van de onderliggende blockchain technologie zijn enorm. En natuurlijk... zeker niet alles gaat succesvol worden. Ik vergelijk het vaak met de internet bubble. Waarschijnlijk gaat 80% of meer van de huidige crypto projecten down the drain. Maar wat er overblijft gaat de wereld veranderen. Daar ben ik van overtuigd.

Wat heb ik gedaan bij LiteBit?

Mijn rol bij LiteBit was erg divers. Een belangrijk voordeel van werken bij een kleine organisatie is immers dat er veel ruimte ligt om dingen op te pakken. Zo heb ik de kans gehad om mij te ontwikkelen op diverse vlakken. Mijn belangrijkste resultaten waren:

 • Het vervijfvoudigen van de omzet van de app. Het aantal downloads steeg in 1,5 jaar tijd van zo'n 50.000 naar 350.000.

 • Introductie van a/b testen. We hebben bijvoorbeeld getest met het default aankoopbedrag. Dat stond op €100. Na de a/b testen hebben we dit voor iOS op €500 en voor Android op €400 gezet (omdat we zagen dat Android gebruikers minder besteden dan iOS gebruikers). Dit leidde tot een toename in het gemiddelde orderbedrag van 20%

 • Het verhogen van de prijs transparantie door het separaat weergeven van de transactiekosten. Voor die tijd waren deze kosten verdisconteerd in de aan- en verkoopprijs. Dat leidde tot veel ongenoegen bij onze klanten. Na deze release daalde het aantal klachten over deze intransparantie met zo'n 80%

 • Extra omzet creëren door het uitbreiden van het Earn portfolio. Als verantwoordelijke voor onze Earn propositie, waarbij gebruikers een vergoeding kregen voor hun munten (een soort rentevergoeding), heb ik een significante bijdrage geleverd aan het resultaat van LiteBit. Om een paar dingen te noemen:

  • De munten waarvoor we een hoge vergoeding boden, zoals LOOKS and AXS, werden massaal aangeschaft door onze gebruikers, waardoor de zgn. 'AuM' (Assets under Management, het totaal aantal munten van onze gebruikers) toename met een factor 10 tot 20.

  • LiteBit trok nieuwe gebruikers aan door het aanbieden van munten met een significante vergoeding. Ook bleven klanten langer bij LiteBit.

  • De staking dienst droeg direct bij aan de marge van LiteBit. De investering van LiteBit in het ontwikkelen van de dienst werd binnen 1 jaar terugverdiend.

Daarnaast heb ik mij bij LiteBit beziggehouden met:

 • het opstellen van de OKR's en het maandelijks rapporteren hierop

 • het aansturen van het prioriteringsproces. Initieel middels WSJF methode, later via een methode die beter aansloot op LeSS

 • het implementeren van een redesign van de lead/marketing website

 • het opstellen en implementeren van compliance regels, onder andere voor het uitbreiden van onze dienstverlening naar Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Hiervoor heb ik een vragenlijst opgesteld met onze compliance officer, die door nieuwe abonnees ingevuld moet worden

 • Een feedback mechanisme ingebouwd in de app. Deze feedback hebben we gebruikt bij het doorontwikkelen van onze dienstverlening.