Zakelijk vastgoedplatform

RealNext

Een mooie uitdaging: binnen 8 maanden een platform bouwen met zakelijk vastgoed. Voor 80 makelaars. In een whitelabel concept. En ... het is gelukt! Iedereen die zegt dat een harde deadline niet samengaat met scrum, nodig ik uit om eens van gedachten te wisselen.

Nieuw zakelijk vastgoed platform

Het gevoel van écht is bijdragen aan de maatschappij en andere mensen helpen. Dat was mijn primaire drijfveer om te gaan werken voor MyNeva (voorheen regas). Omdat kwetsbare mensen het nodig hebben en verdienen. MyNeva is een bedrijf dat een cliëntvolgsysteem biedt aan partijen in de zorg. Denk aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdhulp, forensische zorg en sociaal werk (daklozen opvang, vrouwenopvang, veilig thuis organisaties). Een sector die een cruciale rol vervult in onze maatschappij. En waar de ICT soms, ehh, beter kan.

Redesign: grote verbetering gebruikersvriendelijkheid

Het leek een bijna onmogelijke opgave: een volledig nieuw platform met zakelijk vastgoed aanbod. Voor 80 zakelijke vastgoedmakelaars. Met allemaal hun eigen wensen. Met een database met objecten die we precies 1 dag van te voren kregen. Om 17.00 uur wel te verstaan. De volgende ochtend moesten we live. Je kunt raden hoe mijn nachten er uit zagen in de week van die livegang. Met veel processen die werden aangespannen door de vorige leverancier (nee, ik noem geen namen). Maar, met name dankzij een fantastische leverancier hebben we het gered. Nogmaals dank aan de geweldige prestatie van Rb2 uit Purmerend - met developers in China. Zonder hun tomeloze inzet zou dit project nooit geslaagd zijn.

Nieuwe features: data, data, data (en leads)

De belangrijkste uitdaging was het op tijd live krijgen van het platform. En als ik zeg 'platform', dan bedoel ik ook een echt tweezijdig platform. Met aan de ene kant aanbieders en de andere kant de vragende kant. En eigenlijk was dit zelfs een vierzijdig platform, namelijk:

  • De aanbieder van object, bijvoorbeeld een kantoorpand. Dit is veelal de eigenaar van een pand, zoals een bedrijf zelf, of een partij die onroerend goed heeft en beheert voor investeerders zoals pensioenfondsen

  • De makelaar die dit object aanbiedt op de markt (=aanbiedende partij)

  • De makelaar dit voor een klant objecten zoekt in de markt (=vragende partij)

  • De uiteindelijke koper of huurder van een object.

Elk van deze partijen heeft haar eigen wensen en wil inzicht in het proces en data. En data, dat is uiteraard de nieuwe olie. De belangrijkste grondstof om goed advies te kunnen bieden aan klanten. Voor de aanbiedende partij bijvoorbeeld is het verkrijgen van leads heel belangrijk. Daarom hebben we diverse tools ontwikkeld die de makelaar en de aanbiedende partij inzicht gaven in wie hun object bezochten (dat mag zakelijk op basis van IP adres!), wie informatie opvroegen over het project, wie een project in hun favorieten zetten en uiteraard hoe vaak hun object werd bezocht.

Centraal versus decentraal (of whitelabel) model

In het project hebben we veel discussie gevoerd over of er nu een centraal model moesten aanbieden zoals Funda in business, of een decentraal model. Uiteindelijk is gekozen voor het laatste omdat dit het beste zou aansluiten bij de makelaars. Bij nader inzien was dit in mijn optiek niet de aller beste keuze. En in het kader van zoekmachine optimalisatie (SEO) loop je dan al snel achter. Helaas is inmiddels dan ook besloten om het project inmiddels stop te zetten. Begrijpelijk, maar heel spijtig. Maar, hoe dan ook, het was een bijzonder mooie leerervaring!