Stimulansz

AI chatbot

Stimulansz is kennis- en adviespartner voor gemeenten en biedt praktische oplossingen voor meer dan 200 gemeenten in het sociaal domein. Navara heeft voor Stimulansz een AI chatbot ontwikkeld.

Sneller en beter advies met de AI chatbot

Sinds de decentralisatie van veel taken naar de gemeenten, liggen veel taken op het sociale domein bij de gemeente. Aangezien de uitvoering van deze taken behoorlijk complex kan zijn, biedt Stimulansz aan gemeenten verschillende diensten. Een van die diensten is een online kennisbank met daarin de verschillende wetten, jurisprudentie, toelichtingen, en veel andere informatie die nodig is bij de juiste uitvoeren.

Navara heeft voor Stimulansz een chatbot gebouwd die de adviseurs van Stimulansz helpt bij het beantwoorden van vragen van de gemeente. De chatbot maakt gebruikt van OpenAI / ChatGPT. De chatbot heeft de volgende functionaliteiten:

  • Gebruikers kunnen bij het invoeren van de vraag bestanden selecteren die ze willen gebruiken bij het beantwoorden van de vraag.

  • Bij het antwoord van de chatbot wordt aangegeven welke bestanden daadwerkelijk gebruikt zijn

  • De gebruiker kan beoordelen hoe goed het antwoord van de chatbot.

  • Gebruiker kan instellen hoe creatief het antwoord van het kind op mag zijn. Dit heet de temperatuur instelling

  • De gebruikelijk om daarnaast ook een drempelwaarde instellen voor het gebruik van bestanden. Dit wordt de relevantie score genoemd

  • Bij het stellen van de vraag wordt ook een prompt meegegeven.